กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครนักบัญชี(ป.ตรี)-นักวิชาการด้านระบบงานและติดตามผล(ป.โท) สมัครออนไลน์ บัดนี้-24เม.ย.63

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงาน 

  1. นักบัญชีการเงิน 1 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน มีประสบการณ์จัดทำรายงานงบการเงิน งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีประสบการณ์บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีใบอนุญาตCPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. นักวิชาการด้านระบบงานและติดตามประเมินผล 1 อัตรา ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 3-5 ปี มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศทางการจัดการและติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www.jobsdb.com บัดนี้-24เม.ย.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ