กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-อสม.ทั่วประเทศขอค่าตอบแทนเพิ่ม5,000บาท 6เดือน หลังทำหน้าที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด



เมื่อวันที่ 9 เมษายน นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำงานด่านหน้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากสมาคมได้รับการเสนอจากสมาชิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 76 จังหวัด 878 อำเภอ 75,032 หมู่บ้าน ทั้งประเทศ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำทุกหมู่บ้านทั้งประเทศกว่า 1.05 ล้านคน ซึ่งเป็นด่านหน้า มีหน้าที่ในการดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และติดตามเฝ้าสังเกตอาการของบุคคลในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด มีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอุปกรณ์และไม่มีงบประมาณใดๆ ที่ทางราชการส่งเสริมหรือสนับสนุนแต่อย่างใด

“กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่จะต้องสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ ถือเป็นกำลังหลักในการค้นหาและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ที่ผ่านมาทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทุกคนไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยหรือท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ และทราบว่าหากติดเชื้อก็จะมีผลกระทบหลายประการ ขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ หรือแรงสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ แต่ทุกคนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ” นายยงยศกล่าว

นายยงยศกล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ พระราชกำหนดกู้เงิน วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จึงขอความอนุเคราะห์ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ เยียวยารายละ 5,000 บาท จำนวน 6 เดือน เช่นเดียวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สมาคมหวังว่าจะได้รับการการช่วยเหลือเยียวยาจากการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ