ใบรับรองใช้ไม่ได้! “ตลาดสี่มุมเมือง” ให้รถขนสินค้า มาก่อน4ทุ่ม และต้องอยู่ในตลาดถึงตี4

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ตลาดสี่มุมเมือง ออกประกาศว่า การใช้หนังสือรับรองการขนสินค้าเกษตร ในทางปฎิบัติ ไม่สามารถยืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้ หากจะส่งสินค้า เจ้าหน้าที่แนะนำให้ติดต่อขออนุญาติเดินทางจากที่ว่าการอำเภอของพื้นที่สินค้า แล้วจะวิ่งได้เฉพาะรถที่มีสินค้า ห้ามวิ่งรถเปล่าช่วงเวลาเคอร์ฟิว รถของผู้ซื้อ หรือรถเร่ซื้อ ไม่นับเป็นผู้ส่งสินค้า  จึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาเคอร์ฟิว แต่ตลาดยังเปิดทำการ ถ้ามาถึงตลาดต้องมาถึงก่อน 22.00 น. และต้องอยู่ในตลาดจนถึง 04.00 น.


ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ