กรมสรรพากร ยืดเวลายื่นภาษี จาก 31มี.ค.63 เป็น 31ส.ค.63

30 มี.ค. 63  ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสรรพากรยึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษีรวมถึงเจ้าหน้าที่สรรพากรเองเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อคลายความกังวลและภาระการเดินทางของผู้เสียภาษีในการมายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษี กรมสรรพกรจึงได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2562 จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม ได้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ดร.เอกนิติ กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานบริการประชาชน สำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ ยังคงเปิดให้บริการอยู่ตามปกติ อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร ยึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าที่และครอบครัวของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้ผู้เสียภาษีอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้เสียภาษี ใช้บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เช่น การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบ e-Filing หรือ Mobile Application RD Smart Tax แทนการมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยตนเอง

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

ข่าวจาก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ