ผู้ว่าฯ ออกคำสั่ง “ล็อกดาวน์ปัตตานี” เป็นจังหวัดที่3 จับตา “ภูเก็ต-สงขลา” ปิดจังหวัดหรือไม่? ทั้งที่ผู้ป่วยพุ่งขึ้น

(27 มี.ค.) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี นับตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจาก จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

คำสั่งดังกล่าวยังห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดเดินทางเข้า-ออกจากหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ การปิดพื้นที่ห้ามเข้า-ออกของ จ.ปัตตานี นับเป็นจังหวัดที่ 3 ของชายแดนใต้และประเทศไทย ต่อจาก จ.ยะลา และนราธิวาส อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าจับตาว่า จ.สงขลา และภูเก็ตที่มีผู้ป่วยจำนวนค่อนข้างมากเช่นกันจะมีการประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้า-ออกด้วยหรือไม่

ข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ