“ศรีสุวรรณ” ส่งหนังสือถึง “บิ๊กตู่” สอบจริยธรรม 2นายพลผู้บริหารสนามมวยลุมพินี “พล.อ.อภิรัชต์-พล.ต.ราชิต” ทำสนามมวยเป็นแหล่งแพร่โควิด

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบมาตรา9 วรรคสอง พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 เพื่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนและลงโทษทางจริยธรรมและวินัยผู้บริหารสนามมวยลุมพินีที่ฝ่าฝืนคำสั่งหรือนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายชองเชื้อโควิด-19 นื่องจากการประชุมของคณะรัฐมนตรี( ครม.) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีสั่งการในการกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยไม่จำเป็น


“แต่ปรากฏว่า ผู้บริหารสนามมวยลุมพินีไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีโปรโมเตอร์มวยได้จัดให้มีการชกมวยไทยขึ้นในศึกลุมพินีแชมเปียนเกียรติเพชร ในวันที่ 6 มีนาคม ที่สนามมวยลุมพินี หลังจากการชกมวยศึกใหญ่ดังกล่าวปรากฎว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 อย่างแพร่หลายกลายเป็นไฟลามทุ่มทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไปในวงกว้าง ทั้งดารานักแสดง พิธีกรชื่อดัง รวมถึงนักวิจารณ์มวย ติดเชื้อไปกว่า 52 คน กรณีดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า กองทัพบกในฐานะเจ้าของสถานที่ คือ สนามมวยลุมพินี โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บังคับบัญชาและในฐานะประธานคณะกรรมการสนามมวยลุมพินี และพล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการกองทัพบก นายสนามมวยลุมพินี เข้าข่ายย่อหย่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ดังนั้นนายกรัฐมนตรีควรใช้อำนาจตามมาตรา11 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนและลงโทษ การกระทำที่ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตามข้อสั่งการ นอกจากนั้นขอให้ไต่สวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ในระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2551อย่างร้ายแรง ตามระเบียบข้อ 7 ระบุไว้ชัดเจนว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมในระเบียบนี้ ถือเป็นการกระทำผิดวินัย

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ