สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-25มี.ค.63

 

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง)
  • สามารถใช้กล้องถ่ายภาพและกล้องวีดีโอได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสร้างและดูแล website สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิกและโปรแกรม Microsoft ทั่วไป เช่น โปรแกรม Photoshop Illustrator Premiere pro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบ และมีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี

ระยะเวลาการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สัมภาษณ์  วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร สผ.

ประกาศผลสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

เริ่มปฏิบัติงาน  วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

ระยะเวลาการจ้างงาน  ณ วันที่ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (สัญญาปีต่อปี)

อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 15,000.00 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัคร 1 ชุด
  2. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ 1 ฉบับ
  3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ (กอป.) ชั้น 1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 60/1 ซอยพิบูลยวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่  :  กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ (กอป.) โทรศัพท์ 0 2265 6648 หรือ 0 2265 6700 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ