สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพะเยา รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส.19-25มี.ค.63

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เงินเดือน 13,800 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  • ๑. รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • ๒. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • ๓. บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
  • ๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  • ๕. งานธุรการ และงานสารบรรณ
  • ๖. งานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น
  • ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครด้วยตนเอง 19-25มี.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ