สสส.เผยผลวิจัย ชี้เด็กประถม เร่งรีบกินข้าวเที่ยงไม่ถึง15นาที

วันนี้( 22 ก.พ.63) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รายงานผลการศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวทันการเปลี่ยน แปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศวีร์ สายฟ้า นักวิชาการคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาวิจัยในชื่อโครงการความสุขของเด็กไทยในวัยเรียน : เด็กประถมศึกษา (6-12 ปี) ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลของนักเรียน ป.1-6 ในโรงเรียนรัฐและเอกชน 3,282 คน ทั่วประเทศ พบว่า เด็กประถมมีความสุขระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างเป็นของตนเอง เพราะต้องทำกิจกรรมของโรงเรียนและเรียนพิเศษ

โดยงานวิจัยนี้ยืนยันด้วยว่า เด็กที่อยู่กับพ่อแม่มีความสุขมากกว่าเด็กที่อยู่กับบุคคลอื่น หรือ พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว และพบด้วยว่า ร้อยละ 80 เด็กมีความสุขที่ได้มอบหมายให้ทำงานบ้าน เช่น ถูบ้าน เลี้ยงน้อง หรือ ดูแลคนอื่นในบ้าน ล้างจาน เพราะเด็กรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญต่อครอบครัว

อย่างไรก็ตามกิจวัตรประจำวันของเด็กส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง มีเวลารับประทานอาหารกลางวันไม่ถึง 15 นาที เพราะมีกิจกรรมอื่นของโรงเรียนมาเบียดบังการเล่นของเด็ก โดยร้อยละ 98.05 ระบุว่าได้เล่นในแต่ละวัน แต่เป็นการเล่นกับอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่การเล่นแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย

บางส่วนระบุว่า ชอบและมีความสุขที่ได้เล่นกับพี่น้อง เพื่อน และมีความสุขที่ครูเข้ามาพูดคุยด้วยความเข้าใจ ส่วนการเรียนพิเศษของเด็กพบว่า เด็กประถมร้อยละ 60 เรียนพิเศษ หรือ ติวเข้มเพื่อการสอบเข้าและสอบโอเน็ต

ข่าวจาก TNN

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ