ปีหน้าเตรียมตัว!! สอบท้องถิ่นปี64 จ่อเปิดรับภาค ก ของ ก.พ.!!

21 ก.พ.63 เพจ นักล่าสนามสอบ แจ้งข่าวการสอบท้องถิ่น 63 ว่ายังคงใช้ระบบเดิม ส่วนการนำ ภาค ก. ก.พ. มาใช้กับการสอบท้องถิ่นนั้น ทางสำนักงาน ก.พ. และ อ.ก.ถ.ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นควร เริ่มสอบใน ปี 2564


 

 

#ที่มา : รายงานการประชุม อ.ก.ถ. ด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.63

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ