คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครสอบนักแปลชั้น4(อังกฤษเป็นไทย) บัดนี้-10มี.ค.63

 

ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในนาม องค์กรรับรองสมรรถนะนักแปลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบนักแปลชั้น 4  (อังกฤษเป็นไทย)   โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สอบ

  1. ผู้มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำจบปริญญาตรีทุกสาขาวิชาและผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล
  2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 ผู้สมัครทำการทดสอบต้องมีประสบการณ์ด้านการแปลทั่วไปอย่างน้อย 3 ปี หรือผลงานแปลอย่างน้อย 625,000 คำ หรือเท่ากับหนังสือ 5 เล่ม เล่มละ250 หน้า เป็นผลงานแปลก่อนการทำบรรณาธิการ และผ่านการอบรมที่มีเนื้อหาด้านการแปลอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ไม่นับรวมหลักสูตรการใช้เครื่องมือช่วยแปล

ช่องทางการสมัคร 


  1. สมัครด้วยตนเอง ตามที่อยู่ติดต่อข้างล่าง (รอบ 1/2563 ให้ยื่นหลักฐานการสมัครในวันจัดบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวในการสอบนักแปลฯ)
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะฯจาก la.mahidol.ac.th/th/ticla/test-application และส่งหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามที่อยู่ “อาคารสิริวิทยา ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999  ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170”

เปิดรับสมัครบัดนี้-10มี.ค.63 ค่าธรรมเนียมในการสอบ 500 บาท (จ่ายในวันที่เข้าสอบ) รับจำนวน 25 คน ต่อครั้ง  จัดสอบปีละ 2 ครั้ง  กรณีที่มีผู้มีสิทธิ์สอบเกิน 25 คน องค์กรฯจะพิจารณาให้ท่านเข้าสอบในรอบที่ท่านสมัครหรือรอบต่อไปในปีเดียวกัน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดอื่นๆ  เพิ่มเติม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ