เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2563

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี

3. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวท./ปวส.

5. พนักงานขับเครื่องจักลกลขนาดเบา (ทักษะ) 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ และต้องมีประสบการณ์ในการขับครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2)

6. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 4 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

7. พนักงานวิทยุ 1 อัตรา วุฒิ ม.3

8. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 3 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 

9. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 

10. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 

11. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 

12. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีใบขับขี่ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

13. คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) 5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

14.  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี

15. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี

16. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี

17. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

18. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

19. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

20. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกอนุบาล/ปฐมวัย 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

21. คนครัว (ทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

22. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี

23. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)

1. คนงานทั่วไป 21 อัตรา 

2. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 1 อัตรา

3. คนงานประจำรถขยะ 5 อัตรา 

4. ภารโรง 6 อัตรา

5. คนครัว 1 อัตรา

6. พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา 

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลเมืองบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2710-2784 ต่อ 101 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
งานราชการภาคกลาง งานราชการสมุทรปราการ ป.ตรี ปริญญาตรี ปวช. ปวท. ปวส. ม.3 ม.6 ไม่จำกัดวุฒิ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 26ก.พ.-15มี.ค.63
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 2-9มี.ค.63
กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25ก.พ.63
BOIรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา27ก.พ.-19มี.ค.63
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ป.ตรี 26ก.พ.-17มี.ค.63