มท.วาง 3แนวทาง “เพิ่มค่าตอบแทน” กำนัน-ผญบ. สูงสุด5,000บาท

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความคืบหน้า หลังจากแกนนำสมาคมทุกภาคแจ้งให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกจังหวัดออกแถลงการณ์เรียกร้อง เพื่อพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมกว่า 2.9 แสนรายทั่วประเทศ สำหรับการชี้แจงเบื้องต้นมีความคืบหน้าหลายประเด็น แต่ปัญหาที่สมาคมต้องการให้ผู้บริหารระดับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจเร่งรัดผลักดันให้ชัดเจน ขอให้มีการเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านกลับไปทำหน้าที่ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร โดยยกเลิก พ.ร.บ.เทศบาล 2496 มาตรา 4 มาตรา 12 วรรคสอง และมาตรา 48 เตวีสติ ทั้ง 3 มาตรา

“กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ควรเป็นต้นเรื่องเสนอให้ยกเลิกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการใช้ พ.ร.บ.เทศบาล เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 มาตรา 3 วรรค 2 สำหรับการรอให้มีการยกเลิกมาตราที่เกี่ยวข้อง ในการออกประมวลกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีการชี้แจงว่าการออกประมวลจะมีไม่มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนครนั้น เชื่อว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะต้องนำร่างไปผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ต้องใช้เวลานานพอสมควร ส่วนการขอเพิ่มค่าตอบแทนได้รับการชี้แจงว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก แต่สมาคมได้เสนอเงื่อนไขให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีอายุการทำงานเกิน 10 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มแรก” นายยงยศกล่าว

นายยงยศกล่าวอีกว่า ล่าสุดกรมการปกครองได้ศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไว้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย การปรับเพิ่มค่าตอบแทนทุกตำแหน่ง ตำแหน่งละ 2,000 บาท ต้องใช้งบประมาณ 27,337,332,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 6,993,984,000 บาทต่อปี แนวต่อมาปรับเพิ่มทุกตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1,000 บาท ต้องใช้งบ 30,834,324,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 10,490,976,000 บาทต่อปี และแนวทางสุดท้ายปรับเพิ่มทุกตำแหน่ง ตำแหน่งละ 5,000 บาท ต้องใช้งบประมาณ 37,828,308,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 17,484,960,000 บาทต่อปี โดยข้อเรียกร้องของสมาคมจะต้องใช้งบรวม 32,627,340,000 บาทต่อปี เพิ่มจากปัจจุบัน 12,283,992,000 บาทต่อปี

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ