เปิดคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั่วประเทศ “ปลัดอำเภอ-นิติกร-เจ้าหน้าที่ปกครอง” รวม253ราย มีผลตั้งแต่3ก.พ.63

กรมการปกครอง คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ สายงานเจ้าพนักงานปกครอง และสายงานอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 253 ราย มีผลเมื่อ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา รายละเอียด ดังนี้


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ