“อนุทิน” ยันหน้ากากอนามัยไม่ขาดตลาด มีอัตราการผลิตมากกว่า750,000ชิ้นต่อวัน

วันนี้( 5 ก.พ.63) ที่โรงพยาบาลสงฆ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 คน จากหน่วยงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้สามารถวินิจฉัยโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว

ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมด้านการรักษาพยาบาล โดยให้สถานพยาบาลทุกแห่งใช้แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย โรคกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในทิศทางเดียวกันและให้สอดคล้องตามหลักขององค์การอนามัยโลก หลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศยกระดับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากคนสู่คนเป็นรายแรก ยืนยัน มาตรการที่ไทยทำอยู่ยังคงเข้มงวด และเข้มข้น ในการคัดกรอง ผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่สนามบิน การเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดการสอบสวนโรค และ ประสิทธิภาพการตรวจจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันเชื้อ

พร้อมกันนี้นายอนุทิน ยืนยันว่า หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาของไทยไม่ขาดตลาด หลังจากได้รับรายงานว่า มีการผลิตมากกว่า 750,000 ชิ้นต่อวัน ส่วนที่ขาดตลาดน่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนำเข้า

เบื้องต้น โดยได้สั่งการให้องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาในราคาทุนและให้จำหน่ายให้มากที่สุด รวมถึงได้สั่งการ ให้องค์การเภสัชกรรมพูดคุยกับบริษัทผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในการเร่งการผลิตให้มากขึ้น แต่ยอมรับว่าหน้ากากอนามัย n95 อาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมจะมีการกำหนดในการ จำหน่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนที่จะมาซื้อว่าจะสามารถซื้อได้กี่ชิ้นต่อคน หรือกี่กล่องต่อคน ส่วนการคุมราคาสินค้าหน้ากากอนามัยเป็นหน้าที่ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ เบื้องต้นได้มีการเข้าไปดูแลในเรื่องดังกล่าวแล้ว

นอกจากหน้ากากอนามัย ที่สั่งให้มีการเร่งการผลิตและจัดจำหน่ายให้ได้มากที่สุดแล้ว ได้มีการสั่งการในเรื่องของเจลแอลกอฮอล์ ที่ให้เพิ่มการผลิตและจัดจำหน่ายให้กับประชาชน

โดยในวันพรุ่งนี้( 6 ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุข จะมีการประชุมร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรื่องการขาดแคลน พร้อมกับขอให้ประชาชนอย่ากักตุนสินค้า เกินความจำเป็น 

ทั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข แนะ หากประชาชนที่ยังไม่มีอาการป่วย สามารถใช้ หน้ากากอนามัยผ้าได้ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเบื้องต้น ข้อดีคือ สามารถนำไปซักมาใช้ซ้ำได้และช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่าย

ข่าวจาก TNN

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ