เตรียมตัวให้พร้อม! กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563 เร็วๆ นี้

คุณสมบัติเบื้องต้น :

- คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป
- ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- อายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้

***ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร :

1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร

2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

 การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ : กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

ทั้งนี้ สามารถอ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครได้ที่ : www.egat.co.th/recruit

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และกำหนดการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ เร็วๆ นี้ ทุกช่องทางการสื่อสารของ กฟผ.

- Website : https://www.egat.co.th/
- Facebook : https://www.facebook.com/EGAT.Official
- LINE Official Account : https://lin.ee/lisEVpH
- Twitter : https://twitter.com/EGAT_Official

หากมีข้อสงสัย ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร กฟผ. โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

 

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ป.ตรี ป.โท ปริญญาตรี ปริญญาโท ปวช. ปวส. สมัครงาน กฟผ. สมัครงานการไฟฟ้า

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ธ.ก.ส.รับสมัครสอบบรรจุพนักงานคอมพิวเตอร์-ประชาสัมพันธ์ ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-15มิ.ย.63
กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี76อัตรา สมัครออนไลน์7-28พ.ค.63
กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานราชการ788อัตรา สมัครออนไลน์8เม.ย.-1พ.ค.63
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารชั้นประทวน-สัญญาบัตร59อัตรา บัดนี้-31มี.ค.63
(งานรัฐวิสาหกิจ)ทีโอที รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์บัดนี้-24ก.พ.63