ดอนเผย “12เหตุผล” ทำไมถึงยังพาคนไทยออกจากอู่ฮั่นไม่ได้?

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงลำดับเหตุการณ์ และขั้นตอนต่างๆจากวันที่ 26 ม.ค 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ ไวรัสโคโรนา ว่า 1.จากพื้นฐานที่จีนมีความมั่นใจในการควบคุมสถานการณ์และไทยเองก็เชื่อว่าจีนจะดูแลสถานการณ์ได้ดีพอจากประสบการณ์ของจีนในยุคที่เอา ตัดการปัญหากับ SARSได้ ประกอบกับจีนได้ขอให้ทุกประเทศเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของจีนในการรับมือกับการระบาดของไวรัสโดยไม่ให้แพร่ออกจากเขตที่ปิดล้อมสู่บริเวณอื่นๆของจีนหรือสู่ต่างประเทศ

2 .ด้วยเหตุดังข้อ 1 ประกอบกับคนไทยในเมืองอู่ฮั่นปลอดภัยดี และมีอาหารเพียงพอ แม้ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ขาดแคลน ไทยจึงพร้อมสนองตอบท่าทีของจีน โดยทางการจีนยืนยันจะดูแลคนไทยอย่างดี แต่ไทยก็มอร์นิเตอร์พัฒนาการในเรื่องนี้ตลอดนับแต่ที่มีการประกาศปิดเมืองเมื่อ 23 ม.ค.

นายดอน กล่าวว่า 3.ระหว่างการติดตามพัฒนาการการแพร่ระบาด มีการแสดงความพร้อมพอควรในเรื่องการเตรียมตัวช่วยเหลือคนไทยตามแนวปฎิบัติปกติของทางการไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนแนวคิดเป็นเครื่องเหมาลำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ขณะเดียวกัน มีกลุ่มวีแชทติดต่อกันระหว่างสถานทูตกับกลุ่มนักเรียนไทยและคนไทยตลอดเวลา

4.จากการติดต่อเพิ่มเติมกับจีน ทางการไทยได้รับทราบจากจีนว่ายังไม่มีนโยบายส่งเสริมการนำคนต่างชาติออกจากอู่ฮั่น แต่การที่มีหลาย ประเทศต้องการนำคนออกจากจีน จึงเริ่มพิจารณาประเด็นนี้ แต่ไม่สามารถยืนยันกับฝ่ายใดได้เพราะต้องคำนึงถึงผลกระทบในวงกว้างจากการแพร่ระบาดออกไปจากเขตควบคุม

5.ในที่สุดเมื่อ 28 ม.ค.ทางการจีนจึงได้ตกลงใจให้ญี่ปุ่นและสหรัฐฯซึ่งมีสถานกงสุลใหญ่อยู่ในอู่ฮั่นนำคนในชาติออกไปจากเขตควบคุมกลับสู่ประเทศได้

นายดอน กล่าวว่า 6.สำหรับไทยที่มีการเตรียมพร้อมด้วยการตรวจสอบจำนวนคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่นในตอนต้นว่ามี 64 คน แบ่งเป็นนักศึกษา จำนวน 49 คน เป็นคนทำงานและนักท่องเที่ยว จำนวน 15 คน เริ่มมีเสียงแสดงความประสงค์จะออกจากอู่ฮั่นอย่างจริงจังเมื่อบ่ายวันที่ 27 ม.ค.แต่จำนวนได้ขยับเพิ่มขึ้นเมื่อทราบกันกว้างขวางขึ้น มีจำนวนคนที่ต้องการได้รับการเคลื่อนย้ายกลับไทย เป็น 135 คน แต่เมื่อซักถามกันจริงจังตัวเลขได้ปรับใหม่เป็น 160 คนที่พร้อมกลับไทย แต่ล่าสุดมีข่าวว่า ตัวเลขปรับเปลี่ยนลงเหลือประมาณ 140 คนเศษ

7.ความพร้อมด้านของนักศึกษานั้นชัดเจนและอยู่ในข่ายที่จะรวมตัวกันไปที่สนามบินเพื่อเดินทางเมื่อได้รับการยืนยันวันที่จะกลับได้ แต่การประสานกับกลุ่มคนทำงานรวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะยังมีปัญหาการเดินทางของแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่จะไปรวมตัวกันในจุดนัดพบ ขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานสถานทูตกำลังประสานกับฝ่ายต่างๆรวมทั้งเรื่องการจัดหา การเช่ายานยนต์ขนส่งคนที่ยังขาดแคลนอยู่ (อู่ฮั่นห่างออกไป1,300 ก.ม.)

8.วันนี้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จำนวน 3 คนเดินทางออกจากปักกิ่งโดยรถยนต์ ไปยังเมืองอู่ฮั่นใช้เวลาเดินทาง 14 ขั่วโมง (เพราะการปิดเมือง ทำให้ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์จากที่ใดเข้าเมือง บริษัทเช่ารถไม่เปิดทำการ การขนส่งต่างๆไม่มี ทุกอย่างไม่เป็นปกติ ) เพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับไทย

9. นอกเหนือจากการเตรียมการทางด้านเมืองจีน ยังมีการเตรียมการของเที่ยวบินที่กรุงเทพฯที่จะออกไปยังอู่ฮั่นเพื่อรับคนกลับ มีประเด็นการเตรียมเครื่อง เตรียมคน เตรียมขั้นตอนต่างๆที่เดินทางถึง เวชภัณท์และสิ่งของต่างๆที่พอจะบรรทุกไปได้เพื่อช่วยคนจีนในอู่ฮั่น รวมถึงบุคคลากรทางการแพทย์และอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยที่จะเคลื่อนย้ายกลับในระหว่างการเดินทาง

10.การ quantantine ตามระเบียบ 14 วัน นับแต่มีการปิดเมืองของอู่ฮั่น นั้นจะได้รับการนำปฎิบัติต่อผู้เดินทางกลับในค่ำวันที่ 4 ก.พ.ด้วย

11.เวลาการเตรียมการและประสานในเรื่องต่างๆของสถานทูตกับคนไทยโดยเฉพาะเมื่อคำนึงว่าอู่ฮั่นถูกปิด จึงดูจะลงตัวพอดีกับเงื่อนเวลาที่มีอยู่ หากไทยพยายามเร่งตัวเอง การจะรับผู้สมัครใจกลับทั้งหมดอาจไม่ครบถ้วนเพราะมีที่พักที่กระจัดกระจาย การคมนาคมถูกตัดขาดอาจจะมีการตกหล่นได้ (ดูจากการปรับมาปรับไปของจำนวนคนที่พร้อมจะกลับ) ที่สำคัญคือชีวิตที่ปลอดภัย ไม่ขาดแคลนอาหารของคนไทยเป็นเป้าหมายหลัก ไม่ใช่การแข่งขันกับชาติไหนๆว่าใครจะออกก่อนออกหลัง ขอให้คนไทยปลอดภัยไม่ติดเชื้อเมื่อมาถึงไทยก็เป็นธงชัยของไทยแล้ว ทั้งนี้ การได้ใจจากมิตรประเทศก็สำคัญยิ่ง เพราะเราเข้าใจในสถานการณ์ ไม่ตื่นตระหนก ถนอมน้ำใจกัน รู้ถึงความยากลำบากของเขาและคนจำนวนมหาศาลของเขาในยามที่ประสบวิกฤติเช่นนี้ ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่าการเข้าใจ เข้าถึงจิตใจของมิตรในยามยาก และถ้อยทีถ้อยประติบัติต่อกัน

12.ฉะนั้นในเรื่องไวรัสอู่ฮั่น มีมิติหลากหลายแทรกตัวอยู่ เป็นเรื่องสุขภาวะทางกาย สภาพคนทางจิต เรื่องการอยู่-การกิน เรื่องความเป็นความตาย เรื่องความเชื่อมั่น เรื่องประสิทธิภาพการทำงาน เรื่องการประสานงาน เรื่องเงื่อนเวลา เรื่องความไว้วางใจ เรื่องการข่าว การประชาสัมพันธ์ เรื่องการเมืองภายในประเทศ เรื่องเฟคนิวส์ เรื่องการเอาชนะคะคานกัน เรื่องศักดิ์ศรีของชาติ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการรับมือกับเรื่องนี้ชนิด 360 องศา บวกบน-ล่าง

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ