สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครคนพิการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10ก.พ.63

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ลูกจ้าง(ธุรการ) 2 อัตรา ผู้สมัครต้องอายุ 18-60 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีประสบการณ์ด้านงานธุรการการติดต่อประสาน 


ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัคร กรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ ให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433  หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563เป็นสำคัญ
  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ [email protected] และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ส่งในวันทดสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ/ดาวน์โหลดใบสมัคร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ