สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบ ก.พ.500,000ที่นั่ง 15ศูนย์สอบ รับสมัคร6-27ก.พ.63

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (ภาค ก.) จำนวน 500,000 ที่นั่ง 15 ศูนย์สอบ เปิดรับสมัครวันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ