กรมฝนหลวงฯ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11ก.พ.63

 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ*


  1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศสาตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  2. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
  4. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในทุกสาขาวิชา 

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://royalrain.thaijobjob.com/ บัดนี้–11ก.พ.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ