บิ๊กตู่ย้าย”วิระชัย”เข้ากรุ! ฐานมีพฤติการณ์ทำราชการเสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่องให้ข้าราชการมาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 ให้ย้าย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร.มาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รายงานว่า พล.ต.อ.วิระชัย มีพฤติการณ์และการกระทำซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการปฎิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 24/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563แล้ว เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ ในมูลกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎับัติหน้าที่ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างตรวจสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้ร้องเรียน สมควรพิจารณาให้พล.ต.อ.วิรชัย ไปปฎิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 29/2563 ลงนามโดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กำหนดลักษณะงาน และการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้ยกเลิกการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับดและ รวมทั้งสั่งและปฎิบัติราชการแทนผบ.ตร. ที่พล.ต.อ.วิรชัยเคยรับผิดชอบทั้งหมด โดยเฉพาะงานกฏหมายและคดีโดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบแทน ส่วนงานสืบสวนสอบสวน มอบหมายให้พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร.เป็นหัวหน้ารับผิดชอบแทน

 

 

ข่าวจาก posttoday

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ