สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-2ก.พ.63

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1  

  • เจ้าหน้าที่กฎหมาย1 (CLD1) จำนวน 2 อัตรา ปริญญาตรีทางด้านกฏหมายตามมหาวิทยาลัยในประเทศที่ กพ.รับรอง และหากสําเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ด้านงานกฏหมายอย่างน้อย 1 ปี
  • นักวิจัย 2 (RDC2) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Trouble Shoot, ทํางานด้าน Technical Field ในอุตสาหกรรมหรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ปี 
  • นักวิจัย 2 (RAE2) จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทํางานรวม 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 1 ปีหรือถ้ามีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี(CPL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นสำคัญ ((หมายเหตุ **(กรณีผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้สมัครสแกนสำเนาเอกสารผ่านทางอีเมล์มาที่ [email protected] ก่อนเพื่อป้องกันเอกสารสมัครงานมาถึง สทป.ล่าช้า)**))
  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานผ่านทางอีเมล์มาที่ [email protected] และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบจิตวิทยา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศต่างๆ))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ