ครม.อนุมัติควบรวม TOT, CAT แล้ว ใช้ชื่อว่าNT (National Telecom)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติการควบรวมกิจการของทางบริษัท TOT และ CAT ให้เป็นบริษัทเดียวกัน ในชื่อใหม่คือ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT โดยให้ควบรวมให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่อนุมัติ พร้อมให้ทางกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นบริษัท มหาชน ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ พร้อมให้ดำเนินงานเป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาระบบดิจิทัล โดยภาครัฐจะจัดสรรคลื่นความถี่ในการดำเนินภารกิจ พร้อมให้รับพนักงานที่ออกไปสังกัด 2 บริษัทแยกกลับมาเป็นพนักงานของทั้ง TOT และ CAT ในตำแหน่งเดิม ทั้งนี้การควบรวมกิจการตามมติ ยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการปรับลดพนักงาน

 

 

ขณะที่ ครม. ได้รับทราบ รายงาน สถานการณ์ SME ภายหลังที่มีการอนุมัติมาตรการส่งเสริมระบบ เพื่อรักษาสภาพคล่องและช่วยเหลือกลุ่ม SME ที่เป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ในมูลค่า GDP ถึงร้อยละ 43 ซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกว่า 3 ล้านราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการ รองลงมาคือการค้าปลีกค้าส่ง โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2561 มูลค่า สูงถึง 2.3 ล้านล้านบาท หรือนับเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ โดยมีตลาดสำคัญอยู่ที่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่านำเข้าสูงกว่า 3.9 ล้านล้านบาท และมีการจ้างงานใน SME ถึง 14 ล้านคน โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าบูรณาการและออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ข่าวจาก INN

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ