สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงามอำนวยการและสนับสนุน โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.1

สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org วันที่เปิดรับสมัคร 16 ม.ค. - 5 ก.พ. 63

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
ปวช. ม.6 สอบตำรวจ สอบตำรวจ พฐ. สอบตำรวจหญิง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

พระบรมราชโองการเผยแพร่ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างปี 63
โมโน ปลดพนักงาน 300 ชีวิต ไม่แจ้งล่วงหน้าให้เก็บของกลับบ้านทันที
กรมช่างโยธาทหารอากาศ รับสมัครบรรจุ39อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.บัดนี้-22ม.ค.63
มทบ.19 รับสมัครบรรจุทหารกองหนุนเป็นพลอาสาสมัคร บัดนี้-31ม.ค.63
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี40อัตรา 27ม.ค.-24ก.พ.63