สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6/ปวช.เป็นตำรวจชั้นประทวน100อัตรา 16ม.ค.-5ก.พ.63


สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงามอำนวยการและสนับสนุน โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.1

สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org วันที่เปิดรับสมัคร 16 ม.ค. – 5 ก.พ. 63

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ