องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครคนขับรถ วุฒิ ม.3 บัดนี้-24ม.ค.63

 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างขั่วคราวรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ขับรถ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดการจ้างในปีงบประมาณ 2563 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 330 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี บริบูรณ์
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารองค์การสวนพฤษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครถึง 24 มกราคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ