สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

  1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 15,000 บาท 10 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. เจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 11,400 บาท 13 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา
  3. พนักงานบริการ 10,690 บาท 7 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6
  4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 11,400 บาท 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา
  5. พนักงานขับรถยนต์ 11,400 บาท 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3

สมัครทางไปรษณีย์ 16-24 ม.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
งานราชการกรุงเทพ ป.ตรี ปริญญาตรี ปวช. ม.3 ม.6 สมัครทางไปรษณีย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

พระบรมราชโองการเผยแพร่ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างปี 63
โมโน ปลดพนักงาน 300 ชีวิต ไม่แจ้งล่วงหน้าให้เก็บของกลับบ้านทันที
กรมช่างโยธาทหารอากาศ รับสมัครบรรจุ39อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.บัดนี้-22ม.ค.63
มทบ.19 รับสมัครบรรจุทหารกองหนุนเป็นพลอาสาสมัคร บัดนี้-31ม.ค.63
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี40อัตรา 27ม.ค.-24ก.พ.63