พาณิชย์จ่อตั้งรางวัลคนชี้เบาะแส ร้านค้าออนไลน์ไม่ยอมแจ้งราคา

วันนี้(26 ธ.ค.62) นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมการค้าภายใน ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้ตรงตามป้ายราคาที่แสดงไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562 ข้อ 3 และข้อ 11 หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้ครอบคลุมในส่วนของสินค้าออนไลน์ด้วย จากเดิมที่ประกาศดังกล่าวจะเน้นเฉพาะสินค้าในระบบออฟไลน์ หรือร้านค้าทั่วไป แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์มากขึ้น และมีผู้ค้าจำนวนมากไม่โพสต์แจ้งราคาอย่างเปิดเผย แต่ให้ลูกค้าสอบถามราคาผ่านกล่องข้อความ (in box) ซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมกับลูกค้า และถือว่าผิดต่อกฎหมายเรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

โดยในปี 2561 มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ค้าออนไลน์จำนวน 178 ราย ขณะที่ในปี 2562 มีผู้ร้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 330 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรณีการไม่แสดงราคาสินค้า สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการตรวจสอบและร้องเรียนการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนภาพรวมการร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในปี 2561 อยู่ที่1,932 ราย และในปี 62 มีจำนวน 1,429 ราย


อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า การดำเนินเอาผิดในส่วนของการค้าออนไลน์ทำได้ยาก เพราะตรวจสอบสถานประกอบการทำได้ยาก รวมทั้งการตรวจสอบตัวตนของผู้ค้าออนไลน์ยังมีอุปสรรคมากกว่าการตรวจสอบผู้ค้าตามสถานประกอบกาแบบออฟไลน์ แต่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงได้มีการหารือในข้อกฎหมาย เพื่อให้ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้ค้าออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากตามกฎหมายแล้ว จะสามารถเอาผิดได้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบแล้วพบเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้า

ขณะเดียวกัน จะมีการหารือถึงการตั้งรางวัล ให้กับประชาชนที่พบเห็นร้านค้าออนไลน์ที่ไม่แสดงราคาที่ชัดเจนหรือเอาเปรียบผู้บริโภค มายังกรมการค้าภายในผ่านหมายเลขสายด่วน 1569 ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนแจ้งเบาะแสในการปราบปรามร้านค้าประเภทดังกล่าวมากขึ้น

” หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนของผู้ค้าออนไลน์ ที่ไม่แสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ประชาชนสามารถแคปฯรูปร้านค้าดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้ ซึ่งความผิดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ” นายฉัตรชัย กล่าว

ข่าวจาก : TNN

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ