จุรินทร์ เตรียมชง ครม. “เพิ่มเบี้ยคนพิการ” เป็นเดือนละ1,000บาท

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) โดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาความเหมาะสม กรณีการปรับอัตราเบี้ยความพิการได้รายงานข้อสรุปผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมกพช.มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ จากคนละ 800 บาทต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของค่าครองชีพในปัจจุบัน


นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป ตนจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้พิการทั่วประเทศ กว่า 2,000,000 คน ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นปีละ 4,800 ล้านบาท โดยมีทางเลือก 2 ทางในการใช้งบประมาณ คือ 1.ใช้งบกลางของปี 2563 หากไม่ติดขัดที่ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หรือ 2.ใช้เงินจากงบประมาณปี 2564

ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ