รมช.กลาโหม ยืนยัน กองทัพไม่มีนโยบายนำทหารบริการใช้งานนอกเหนือภารกิจ หากตรวจพบใช้งานผิดประเภท จะลงโทษตามวินัยทหาร

18 ธ.ค. 62 – นายวิโรจน์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามถึงการนำพลทหารบริการไปใช้งานผิดประเภท ด้าน พล.อ. ชัยชาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยัน กองทัพไม่มีนโยบายนำทหารบริการใช้งานนอกเหนือภารกิจ ย้ำ หากตรวจสอบพบใช้งานผิดประเภทจะดำเนินการสืบสวนตามขั้นตอนและลงโทษตามวินัยทหาร
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การนำพลทหารบริการไปใช้งานผิดประเภทโดยต้องการทราบข้อมูลว่า พลทหารบริการทั้งหมดจาก 120,000 นายที่เป็นทหารกองประจำการมีพลทหารบริการมีทั้งหมดกี่นาย ถูกส่งไปดูแลนายทหารส่วนใดบ้าง กี่นาย

ด้าน พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วย (รมช.) ว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้ถามแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมว่า กระทรวงฯและกองทัพเล็งเห็นความสำคัญของทหารกองประจำการ ตั้งแต่การพัฒนายกระดับ คุณภาพชีวิต การศึกษาการดูแลความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ และปัจจุบันทุกกองทัพมีการพัฒนาที่อยู่ ที่นอนอาหาร สวัสดิการต่างๆ และที่สำคัญ มีนโยบายให้ทุกหน่วยใช้หลักเมตตาธรรม มนุษยธรรม ให้เกียรติ คำนึกถึงศักดิ์ศรี หลักความเป็นมนุษย์และทหารควบคู่กันไปและขณะนี้กองทัพยังได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ทหารเหล่านี้ได้เรียนในระดับสูงขึ้น มีอาชีพและศึกษาต่อ โดยได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปวช. ส่วนกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อก่อนหน้านี้ที่นำทหารไปรับใช้โดยให้เลี้ยงไก่นั้นทางกองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ลงโทษขัง 15 วันและถูกงดบำเหน็จ ต่อข้อถามถึงสัดส่วนการทำงานนอกหน่วย นั้น ระดับกองพันที่ถือเป็นหน่วยกำลังรบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด1 กองพัน มีกำลังพลประมาณ 900 นาย ประกอบด้วยนายทหาร นายสิบและทหารกองประจำการประมาณ 600 นาย ในจำนวนนี้มีทหารบริการ 42 นาย ซึ่งมีหน้าที่ตามภารกิจที่โครงสร้างกำหนดในอัตราการจัดของหน่วยในการสนับสนุนงานด้านธุรการงานบริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชา สำหรับหน่วยงานอื่นๆ จะมีทหารบริการตามภารกิจประจำหน่วยเช่น หน่วยสถานพยาบาล ก็จะมีตำแหน่งเป็นคนเปล คนบริการ ดูแลงานด้านสวัสดิการรวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภายในอก เช่น การช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ

พล.อ. ชัยชาญ กล่าวถึงการสนับสนุนทหารบริการให้กับผู้บังคับบัญชาด้วยว่าเป็นการดำเนินการในเรื่องของการดูแลสวัสดิการ การรักษาพยาบาล เพื่อดูแลผู้บังคับบัญชาที่ได้ทำคุณงามความดีต่อกองทัพรับใช้กองทัพและดูแลประเทศชาติโดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการตามที่ได้รับการร้องขอซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในเวลาราชการ พร้อมยืนยันว่า ปัจจุบันกองทัพไม่มีนโยบายนำทหารบริการใช้งานนอกเหนือภารกิจ หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ทหารกองประจำการผิดประเภทกระทรวงกลาโหม จะดำเนินการสืบสวนตามขั้นตอนและลงโทษตามวินัยทหาร

ข่าวจาก : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา, ไขลาน ความคิด

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ