รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ผ่าตัดฟรี!! ให้ผู้ป่วยยากไร้ เปลี่ยนข้อเทียม-ต้อกระจก-ส่องกล้องทางเดินอาหาร เนื่องในครบรอบ85ปี มธ.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการ “จิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้” ให้บริการผ่าตัดรักษาฟรี 3 โรค ประกอบด้วย 1. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม 2. ผ่าตัดต้อกระจก 3. ส่องกล้องทางเดินอาหาร

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้ารับบริการจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย (มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก) มีรายได้ไม่เกินครอบครัวละ 2 หมื่นบาท/เดือน และต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ แล้วพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้ 1. ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อหัวไหล่เสื่อมจนไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ 2. ตามัว มีภาวะต้อกระจก 3. ปวดท้อง จุกแน่นลิ้นปี่ กลืนลำบาก ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง

ทั้งนี้ โครงการจิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้ จะให้บริการแก่ผู้ป่วยด้านละ 85 ราย โดยไม่เรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 หรือจนกว่าผู้ป่วยครบตามจำนวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 0 2926 9999

ข่าวจาก hfocus

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ