ธ.ก.ส.รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-13ธ.ค.62

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นแบบสัญญาจ้างประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต ตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้างปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Fraud Detection ประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทำทุจริต (สปท.)จำนวน 2 อัตราโดยมีรายละเอียด


  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
  • มีความรู้ในการวิเคราะห์การทุจริต (การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง, พัฒนาวิธีแก้ไขและควบคุมการฉ้อโกง)
  • มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพยากรณ์ หรือ คาดการณ์ข้อมูลที่หลากหลาย และเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเช่น มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทางสถิติหลัก (SQL, SAS, R, Python) เครื่องมือสร้างภาพข้อมูล (Tableau, Qlik) ระบบนิเวศ Hadoop และฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมเป็นต้น
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเปนนทีมและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษและสรุปเนื้อหาใจความสำคัญได้
  • หากมี Security Certification –Security+, CySA+ และหากมีความรู้การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษพูด อ่านเขียนในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : http://www.irecruitbaac.com บัดนี้ – 13 ธันวาคม 2562 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ