กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบรรจุขรก.ตำแหน่งนายช่างศิลป์ วุฒิ ปวส.25-29พ.ย.62

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com ภายในวันที่ 25-29 พ.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ