กองบิน2 ลพบุรี รับสมัครบรรจุช่างไม้ เพศชาย วุฒิ ปวช.25พ.ย.-3ธ.ค.62

 

กองบิน ๒ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ สําเร็จการศึกษา ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอบในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานช่างไม้ ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี เป็นผู้พ้นภาระการรับราชการทหารกองประจําการแล้ว (ผ่านการ เกณฑ์ทหาร หรือ จบ รด.ปี ๓) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกาศฉบับเต็มด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒ ภายในวันที่ ๒๕พ.ย.-๓ธ.ค.๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐-๓๖๔๘-๖๓๘๐ ต่อ ๕-๐๒๔๒, ๕-๐๒๔๓, ๕-๐๒๔๕ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ