กระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี56อัตรา 15พ.ย.-6ธ.ค.62


 

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก* เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://job.energy.go.th 15พ.ย.-6ธ.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

  1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี นิติศาสตร์
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา
  3. วิศวกรปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา
  4. นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ 10 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เกษตรศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา
  6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงาน 34 อัตรา ปวส.การบัญชี การเงินและการธนาคาร
  7. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. สาขาวิชาก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคโลหะ สำรวจ
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ