เปิดจดหมายบริษัทลูก “NIPPON STEEL” แจงเหตุหยุดงานชั่วคราว

แหล่งข่าวจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  นาย ทาเคชิ นาคามูระ  ประธาน บริษัทนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สตีล โพรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม NIPPON STEEL จากประเทศญี่ปุ่น ออกมาประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรขอให้พนักงานหยุดงานชั่วคราว  โดยรายละเอียดในจดหมายระบุว่าความต้องการใช้วัตถุดิบจากลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา  จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตของบริษัท ทำให้ไม่สามารถเดินแผนงานปกติได้

ส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดกำลังการผลิตลงถึงจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการผลิตเป็นระยะชั่วคราว ประกอบกับจำนวนวันทำงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีทั้งหมด 24 วัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีในอัตราปกติและจากใบสั่งซื้อในเดือนพฤศจิกายน ของลูกค้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กำลังการผลิตสูงกว่ายอดสั่งซื้ออยู่มาก

ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องประกาศหยุดงานชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 มาตรา75 โดยการหยุดงานดังกล่าวให้มีผลทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนโรงงานทั้งหมดในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

 

 

นอกจากนี้ในประกาศยังระบุว่า บริษัทอาจมีความจำเป็นให้พนักงานบางส่วนหรือบางคนต้องมาปฎิบัติงานในวันดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเป็นรายบุคคลโดยผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ในช่วงที่บริษัทฯให้พนักงานหยุดงานเป็นการชั่วคราว บริษัทจะจ่ายเงินดังนี้  จ่ายเงินจำนวน 75%  ของค่าจ้างในวันทำงานปกติที่พนักงานได้รับ  สำหรับพนักงานบางคนที่ต้องมาทำงานในวันดังกล่าว บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามปกติ  โดยการให้หยุดงานนี้จะไม่มีผลใดๆกับการคำนวณเบี้ยขยันหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างไรก็ตามหากปริมาณการสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะประกาศให้พนักงานทราบเป็นระยะๆไป

ปัจจุบัน NSSPT เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กสำหรับทำน็อต สกรู และตลับลูกปืน สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมWHA ตำบล ปลวกแดง จังหวัดระยอง  โดยช่วงก่อนหน้านี้กลุ่ม  NIPPON STEEL ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาตั้งโรงงานผลิตเหล็กและชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมากกว่า 1 แห่ง  โดยบริษัทNSSPT เข้ามาตั้งโรงงานในไทยเมื่อปี1997 และเริ่มทำการผลิตในปี1998

ข่าวจาก ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ