สถาบันภาษา มธ.รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก บัดนี้-15พ.ย.62

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.02-696-6006 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาได้ที่ http://litu.tu.ac.th

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ