สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (11-15 พ.ย.56)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สมัครงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ,สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต,สาขารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการทูต,สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ