คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร บัดนี้-8พ.ย.62

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้วในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร.02-696-6216 และ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.jc.tu.ac.th/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ