นิด้า รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน21,000 บัดนี้-31ต.ค.62


 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 21,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ทำกราฟฟิกได้ ตัดต่อวิดีโอได้ คิดคอนเทนท์เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่
http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน/สมัครออนไลน์ที่นี่ ติดต่อสอบถาม
โทร.๐-๒๗๒๗-๓๕๘๕
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน แนบผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ การทําอินโฟกราฟิกส์ ทักษะการคิดคอนเทนท์ การตัดต่อวิดีทัศน์ และมัลติมีเดียต่างๆ พร้อมแสดงเนื้อหาหรือข้อความประชาสัมพันธ์ที่ท่านเป็นผู้คิดค้นหรือออกแบบเองตามความถนัดมาในขั้นตอนการสมัครออนไลน์โดยแนบเอกสารที่หัวข้อ “สําเนาหลักฐานอื่นๆ”

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ