มติเอกฉันท์! ที่ประชุมส.ว. ผ่านร่าง “พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลฯ”

วันนี้( 20 ต.ค.62) ที่ประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ลงมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 223 ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ปี 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ภายหลังผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งตามกระบวนการตรากฎหมายดังกล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภา ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ประกาศใช้เป็น พ.ร.บ.

 ก่อนหน้านี้ พล.อ.ชัยชาญ  ช้างมงคล รมช.กลาโหม  ชี้แจงหลักการการเสนอกฎหมายฉบับนี้ ว่า เป็นการกำหนดโอนอัตรากำลังพล  งบประมาณเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1  มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายอารักขา ถวายพระเกียรติและถวายการรักษาความปลอดภัยฯ ตลอดจนใช้การปฏิบัติภารกิจตามพระราชประเพณีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อสถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด  จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงจำเป็นที่ต้องตราเป็นพระราชกำหนดนี้ 

ด้านนายสมชาย แสวงการ  สมาชิกวุฒิสภา  อภิปรายตำหนิ 70 ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่โหวตไม่รับ พ.ร.ก. โอนย้ายกำลังพลฯ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับประเทศ และเห็นว่าท่าทีของเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ที่ออกมาประกาศจุดยืนเรื่องนี้ เป็นความไม่งดงามและสร้างความคลางแคลงใจให้กับผู้ที่รักสถาบัน พร้อมเสนอแนะให้พรรคอนาคตใหม่สอบถามจารีตประเพณีในการลงมติจากพรรคเพื่อไทยที่ทำหน้าที่ในสภาฯ มานาน พร้อมเตือนว่าหากยังไม่หยุดพฤติกรรมอาจนำไปสู่วิกฤติการเมืองรอบที่ 3

จากนั้นที่ประชุมของวุฒิสภา ให้ความเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการศึกษาคู่ขนานกับการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านความเห็นชอบวาระรับหลักการไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา  โดยร่างกฎหมายงบประมาณปี 63 จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในช่วงปลายเดือนม.ค.ปีหน้า  ซึ่งวุฒิสภามีเวลาพิจารณาเพียงแค่ 20 วันเท่านั้น 

ข่าวจาก TNN, วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ