“สมศักดิ์” ยืนยันยาบ้าผลิตง่ายขึ้น แต่สถิติตอนนี้ ผู้เสพน้อยลง

วันที่ 18 ต.ค. 00.50 น. ที่รัฐสภา ในการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า สมาชิกหลายท่านอภิปรายเรื่องปัญหายาเสพติดที่มีราคาถูกที่สุดในรัฐบาลนี้ 3 เม็ด 100 บาทและมีนักโทษยาเสพติดถึง 3 แสนคน พูดถึงปัญหาเหมือนรัฐบาลไม่ได้ทำอะไร มีความผิดมหันต์

ข้อมูลดังกล่าว ใช้ความรู้สึกส่วนตนมากกว่าโดยเฉพาะที่บอกว่ามีผู้เสพมากขึ้น ในข้อเท็จจริงถ้าพูดโดยไม่มีข้อมูลคงวัดอะไรไม่ได้

ตนไปค้นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจตัวอย่าง 46,000 ราย ระหว่าง 10 เม.ย. – 15 พ.ค. 62 ปรากฎว่า ประชาชนพอใจการป้องกัน ปราบปราม บำบัด ดูแลรักษาผู้เสพยาเสพติด 95.2% และมีถึง 97.3% ที่ไม่กลัวเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจากปัญหายาเสพติด ถ้าไม่มีสถิติคงทำให้เข้าใจกันผิดว่าเราไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งสิ้น


แต่เหตุที่ยาเสพติดราคาถูกเพราะเครื่องมือในการผลิตทันสมัย ประกอบกับยาบ้าเป็นสารที่ไม่ใช่มาจากพืช เป็นสารเคมีที่ผลิตอย่างรวดเร็ว ป.ป.ส ได้จับผู้ผลิต พบว่ามีเครื่องจักรซึ่งทันสมัยมาก ผลิตได้ 2.88 แสนเม็ดต่อชั่วโมง วันหนึ่ง 10 ชั่วโมง ได้เกือบ 3 ล้านเม็ด การปราบปรามจึงยากถ้าหากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านไม่ช่วยกันเป็นกำแพง ดังที่ตนเคยตอบในสภา รัฐบาลมีนโยบายใช้ชุมชน หมู่บ้านช่วยกันเป็นกำแพงต้านยาเสพติด

ในส่วนที่บอกผู้ต้องขังคดียาเสพติดถึง 3 แสนคนแสดงว่ามีคนเสพมาก ต้องเรียนว่า จำนวนผู้ต้องขังนั้นเป็นกลุ่มที่สะสมเพราะนักโทษยาเสพติดได้รับการลดหย่อนโทษน้อยกว่าคดีอื่น

แต่ขอยืนยันว่าในรัฐบาลนี้ตัวเลข 3 แสน ท่านจะไม่ได้เห็นต่อไปในอีก 1-2 ปี เพราะเรามีนโยบายนำผู้ต้องขังที่มีโทษน้อยมาบำบัดเข้าสู่การฝึกอาชีพ ในเรือนจำเบา เมื่อพ้นโทษแล้วมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการรับไปทำงาน เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี

เราจะไม่ใช่ความรุนแรงเหมือนในอดีตเหมือนใน 10 กว่าปีก่อน ที่การฆ่าตัดตอน

ข่าวจาก workpointnews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ