กรมทางหลวง รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ153อัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท25ต.ค.-14พ.ย.62

 

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ *ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก*

  1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.โททุกสาขา
  2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 100 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา, ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล, ทางวิศวกรรมชลประทาน, หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
  3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 50 อัตรา ปวส./อนุปริญญา 3 ปี สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง 
  4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่ชายแดนใต้ : ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล) 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญา 3 ปี สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง 

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com ภายในวันที่ 25ต.ค.-14พ.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ