กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทย วุฒิ ม.3 ไปทำงานไต้หวัน เงินเดือน22,866 รับสมัคร7-16ต.ค.62

 

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบกิจการสิ่งทอและฟอกย้อม ตำแหน่งพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 15 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สายตาอยู่ในระดับ 0.8-1.5 ตาไม่บอดสี พ้นภาระทางทหาร สุขภาพแข็งแรง แขนขาคล่องแคล่ว 

อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 22,866 บาท (อัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 ก.ย.62) อัตราค่าล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

*คนงานต้องรับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก 2,500 เหรียญไต้หวัน/เดือน ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน 462 เหรียญไต้หวัน/เดือน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 325 เหรียญไต้หวัน/เดือน และค่าภาษีรายได้ส่วนบุคคล

(อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศรับสมัครฉบับเต็ม) สมัครด้วยตนเอง 7-16 ต.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานจัดหางานสาขาใกล้บ้าน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ