ม.มหิดล รับสมัครผู้ช่วยทันตะ24อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-25ต.ค.62

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๒๔ อัตรา ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้สมัครต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

อัตราเงินเดือน

  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ : ๙,๔oo บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕oo บาท
  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี): ๑o,๘๔o บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๔๔๕ บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
  • รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ฯลฯ

*ความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ