มท.1 ลงนามประกาศผล 5 นายอำเภอแหวนเพชร-แหวนทองคำ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงกาารนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในการประฏิบัติหน้าที่ จากการคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์

โดยมีผู้ได้รับรางวันนายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 ราย จากพื้นที่ปกติ 4 ราย คือ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ราย คือ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รางวัลนายอำเภอแหวนทอง(รางวัลชมเชย) จำนวน 5 ราย จากพื้นที่ปกติ 4 ราย 1.นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ