สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่21อัตรา ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-30ก.ย.62

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5 คุณวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

จำนวน 17 ตำแหน่ง 21 อัตรา ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย2 (CLD2) จำนวน 2 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 2. เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ2 (SIC2) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 3. เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา2 (TAC2) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 4. เจ้าหน้าที่บัญชี2 (AAC2) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 5. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล1 (AHM1) จำนวน 2 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 6. เจ้าหน้าที่การเงิน2 (AFI2) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 7. เจ้าหน้าที่การเงิน1 (AFI1) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 8. เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน1 (RWP1) จำนวน 2 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานประกอบรวมฯ1 (RWQ1) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย1 (RWQ1) จำนวน 2 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 11. วิศวกรเครื่องจักรอัตโนมัติ1 (RWM1) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 12. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลหการและวัสดุ1 (RWM1) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 13. เจ้าหน้าที่พัสดุ1 (RWM1) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 14. วิศวกรควบคุมคุณภาพ2 (RWQ2) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 15. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี ฟิสิกส์1 (RWQ1) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 16. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต1 (RWP1) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))
 17. เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉิน1 (RWQ1) จำนวน 1 อัตรา ((รายละเอียดคลิก))

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-30ก.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ