ประกาศแล้ว! ผลสอบ ก.พ.62 “แบบมีคะแนน” คลิกอ่านรายชื่อผู้สอบผ่านได้เลย!


สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ.ภาค ก แล้ว

ขั้นตอนการดูรายชื่อ :

  1. เข้าเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ocsc2019/index.php?fbclid=IwAR04gTlZzT02SlG3U3q1cM_RogDAUATFolfsYVpGkRr1CFDC148LpGnFr5k
  2. เลื่อนลงมา แล้วคลิกเลือก “ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562” (กรณีดูเป็นรายชื่อตามสนามสอบ)

3. จะพบรายชื่อผู้สอบผ่าน เรียงตามเขตสอบ

หรือเลือก “ดูผลคะแนนสอบ” ซึ่งอยู่แถบด้านซ้ายของจอ กรอกข้อมูลตามลำดับ แล้วจะพบผลคะแนนรายวิชา ทั้งผู้สอบผ่านและไม่ผ่าน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ