คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส บัดนี้-17ก.ย.62


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทาง หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบวัดผล Ph.D Candidate แล้ว ทางด้านภาษาฝรั่งเศส วรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปล ฝรั่งเศสศึกษา จากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2562 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามวันและเวลาราชการ โทร. 02-696-5207 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม http://arts.tu.ac.th/job/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA1.3.62.pdf

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ