(งานรัฐวิสาหกิจ)กสท โทรคมนาคม รับสมัครบรรจุวุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงานกทม-ภูมิภาค สมัคร5-19ก.ย.62

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562 *บางตำแหน่งต้องแนบคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไปด้วย โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม*

 • ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ 2 อัตรา
 • ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ (เพศชาย) 1 อัตรา
 • ป.โท วิทยาศาสตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ ป.โทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 • ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา (บางรัก)
 • ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา (นนทบุรี)
 • ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
 • ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
 • ปวส.ไฟฟ้ากำลัง และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
 • ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง พัทลุง และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
 • ปวส.ไฟฟ้ากำลัง และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง พัทลุง และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 10 ปี 1 อัตรา
 • ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา
 • ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดระยอง 1 อัตรา
 • ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ