ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
(บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ชื่อตำแหน่ง :บุคลากร
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่)
ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.aru.ac.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: